Počinje sadnja divljeg šipka u Peanima

Sadnjom 150 sadnica divljeg šipka, koje je obezbijedila Opština Tivat, danas je nastavljeno pošumljavanje dijela Vrmca iznad sela Peani. U planu je pošumljavanje oko 3500 m2. Akcija je predviđena Planom pošumljavanja područja opštine Tivat za period od 2016-2018.godine, koji je donio Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat. Savjetnica za poljoprivredu Radmila Kilibarda kaže da je riječ o agrošumarstvu odnosno kombinovanom gajenju šumskog drveća i voća zajedno sa drugim kulturama uz obostranu korist za ljude, biljke, životinje i uopšte životnu sredinu. Zbog toga su za pošumljavanje i izabrane sadnica divljeg šipka (punica granatum).

Plan je da sadnja bude završena do polovine decembra. Ugovorom o privremenim poslovima angažovan je Nikola Staničić koji živi u Peanima i koji je i do sada radio pošumljavanja,kako kaže Kilibarda, kvalitetno i u skladu sa strukom. To je bio razlog da saradnja bude nastavljena.