Podnijeto 400 zahtjeva za legalizaciju

Za dva i po mjeseca Upravi za nekretnine podnijeto je 400 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Koliko će sve to koštati građane još se ne zna, jer Opštine još nijesu donijele pravilnik o naknadama za opremanje grđevinskog zemljišta, iako je rok za to istekao sredinom decembra prošle godine.

Kada odlučite da pokrenete postupak legalizacije kuće ili vikendice, prvo bi trebalo da angažujete geodetu koji će da premjeri taj objekat i odredi spratnost. Vaše je da mu dostavite list nepokretnosti i koordinate graničnih tačaka parcele. 5o je prvi korak i on košta.

„Te su cijene manje-više iste. Snimanje objekta spolja instrumentom 100 eura, etažna razrada po pd je 40-50 eura, zavisno koliko ima pd-a“, kazao je za TVCG geodate Slavko Adžić.

Elaborat ovjerava Uprava za nekretnine i košta 20 eura i taksa pet eura. Popunjen obrazac za legalizaciju i ovjereni elaborat nosite u opštinski katastar. Koliko će vas naredni koraci koštati nije poznato. Iako su opštine imale rok do sredine decembra da završe pravilnik o visini naknade za opremanje građevinskog zemljišta, samo su Petnjica i Rožaje završile taj dio posla.

„Tako da, ukoliko ostale opštine ne pristupe poslu Ministarsto održivog razvoja i turizma će preuzeti da definiše sve što je potrebno zakonom za potpunu implementaciju i primjenu“, istakao je predstavnik tog resora Marko Čanović.

Kada opštine ispune svoj dio posla i predate papire za pokretanje legalizacije, loklana uprave ima rok od 15 dana da vam potvrdi da li možete da završite legalizaciju. Iz Ministarstva savjetuju građane da ne dograđuju ili započinju granju novih objekata jer će biti porušeni, čak i oni koji se nalaze u planu.

(RTCG)