Pojačana kontrola kupališta

S početkom glavne turističke sezone, Služba za kontrolu morskog dobra je intezivirala obilaske crnogorskih plaža na dnevnom nivou – saopšteno je iz ovog preduzeća. 

Kontrolori morskog dobra na terenu evidentiraju da li su zakupci ispunili propisane ulove za organizaciju kupališta, a predmet kontrole je i ispunjenost sviho baveza koje su sadržane u Ugovoru o zakupu morskog dobra.

Podsjećamo da će u narednih nekoliko dana na svim informativnim tablama biti postavljene nove grafičke folije koje je izradilo JP Morsko dobro. Na informativnim tablama će posebno biti istaknut broj ležaljki i suncobrana koji se mogu postaviti na kupalištu, informacije o spasilačkoj službi i radno vrijeme kupališta sa naznakom vremena do kada se plažni mobilijar naplaćuje.

Služba kontrole će pisati opomene zakupcima kod kojih kontorlori evidentiraju kršenje ugovorenih odredbi, a ukoliko zakupac ne otkloni nepravilnosti JP Morsko dobro će otpočeti procedure raskida Ugovora o korišćenju morskog dobra – zaključuje se u saopštenju.