Polaganje maturskog i stručnog ispita

U SMŠ Mladost je danas održan eksterni maturski i stručni ispit iz Crnogorsko-srpskog-bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti i Albanskog jezika i književnosti , a obuhvatio je pisanje eseja, gramatiku i književnost.  Ispit iz prvog stranog jezika zakazan je za 31. maj a iz matematike za 1. jun. Izdavanje diploma o maturskom i stručnom ispitu je najavljeno za 21. jun.