Plan nije dobatr

Polemično o Nacrtu DUPa Mažina

Puna dva sata trajala je večerašnja rasprava o Nacrtu DUPa Mažina koji je izazvao dosta polemike i kritičkih osvrta.
Javnu raspravu, kojoj je prisustvovao i predsjednik Opštine Tivat Ivan Novosel,  otvorila je Vesna Nikolić iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine koja je naglasila da javna rasprava traje do 11. jula.

Prezentaciju plana uradila je Tamara Vučević iz republičkog Zavoda za urbanizam i projektovanje Podgorica koja je istakla da je površina plana 29 hektara, a da je postojeća bruto građevinska površina oko 70 hiljada kvadratnih metara.
„Na prostoru Lukovića barake planirana je izgradnja objekata, planirana je rekonstrukcija benzinske stanice i zgrade Elektrodistribucije.,Na ovom prostoru je i tvrđava Vahaus, koja je očuvana, i treba je tretirati kao potencijalno kulturno dobro. Na prostoru Mažine planirano je 1.296 stambenih jedinica i oko 2.140 stanovnika“ – rekla je Tamara Vučević.
Polemična i i na momente burna rasprava uglavnom se odnosila na lične probleme građana koji su istakli „da plan nije dobar“, da je rađen da bi se nekim pojedincima izašlo u susret, da postoje građani prvog i drugog reda, da su ucrtani nepotrebni putevi, da saobraćajnice idu tik uz kuće, da je na malom prostoru isuviše puteva, da mještanima nije dozvoljeno ono što je dozvoljeno novim stanovnicima i da su najgore prošli oni koji imaju sve dozvole“.
Sve primjedbe u pisanoj formi građani mogu dostaviti nadležnom Sekretarijatu do 11. jula.