Ponovni javni poziv

 

Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Tivat uputio je ponovni javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Tivat.

U saopštenju Odbora za izbor i imenovanje se kaže:

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i radom i
ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini a ima prebivalište na teritoriji opštine Tivat

1. Pravo predlaganja kandidata za članove Etičke komisije imaju:
– građanin;
– grupa građana;
– obrazovne, naučne i stručne institucije;
– ustanove iz oblasti kulture, medija, sporta;
– nevladine organizacije.

2. Ovlašćeni predlagači iz tačke 1. poziva imaju pravo predložiti najviše po jednog kandidata.

3. Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:
– izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa (odbornik, predsjednik
opštine, predsjednik skupštine, potpredsjednik opštine, glavni administrator i svako izabrano
imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne uprave u opštini Tivat),
– funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi
zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora kao i drugi partijski funcioneri)
– pravosnažno osuđeni za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

Ovlašćeni predlagač dostavlja: predlog sa kraćom biografijom kandidata i obrazloženjem
predloga, potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u skladu
sa tačkom 3. ovog poziva, dokaz o prebivalištu kandidata i izjavu kandidata da prihvata
kandidaturu.
Predlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, na adresu Trg
magnolija br. 1, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Odbor za izbor i imenovanja će u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga
utvrditi predlog kandidata za članove Etičke komisije.
Skupština opštine u roku od 60 dana od dana dostavljanja predloga Odbora za izbor i
imenovanja donosi odluku o izboru članova Etičke komisije.

 Odbor za izbor i imenovanja