Porast naplate poreza i smanjenje kapitalnih izdataka

Predsjednik opštine Siniša Kusovac predložio je dopunu dnevnog reda 24.sjednice SO koja će se održati u četvrtak 11.oktobra sa Informacijom o ostvarenim prihodima i rashodima opštine za period od 1.januara do 30. septembra ove godine.

U tom periodu ostvareno je 14.61.000 eura prihoda, a 10.148.000 eura rashoda. Ukupni rahodi ostvareni su u iznosu od 50,44 odsto od planiranih 20.119.000 eura, a prihodi 72,65 odsto od planiranih 20.119.000 eura.

Najveći procenat u ukupnom iznosu prihoda, čak 82,53 odsto pripao je porezima – 5,86 milona eura. Kod rashoda – za kapitalne izdatke potrošeno je 3.224.250 eura ili 27,70 odsto od planiranog iznosa, a za bruto zarade i doprinose 2.076.000 eura sa ostvarenošću od 67,80 odsto.

„Za period od januara do septembra 2018-te godine zabilježen je porast naplate planiranih prihoda u odnosu na 2017-tu godinu. Ukupni naplaćeni prihodi iznose 14.615.929,34 eura, što predstavlja uvećanje naplate za oko 11,63 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, kada je ostvarena naplata prihoda iznosila 13.092.118,46 eura. Ukupno izvršenje planiranih rashoda iznosi 10.148.221,05 eura, tj 50,44 odsto planiranog budžeta. To predstavlja smanjanje rashoda za 9,30 odsto u odnosnu na isti period prethodne godine“, ističe se u obrazloženju predloga odluke.

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode navodi da je ostvarenje kapitalnih izdataka manje u odnosu na isti period prethodne godine za oko 21,26 odsto. „Znatno je smanjena stavka Sredstva transporta za oko 91% u odnosu na prethodnu godinu. Ostali kapitalni izdaci su takođe smanjeni i njihovo ostvarenje iznosi 56,64% planiranog budžeta, to predstavlja smanjenje za oko 53% u odnosu na isti period prethodne godine“, ističe se u obrazloženju.