Posađeno drvo u parku prijateljstva

Delegacija FECC Montenegro posadila je drvo u Parku prijateljstva u Šapcu povodom 38. Konvencije FECC koja traje do 03.juna.

U Šapcu su i  predstavnici svjetskih karnevalsih asocijacija a biće izabran novi predsednik FECC (Federacija evropskih karnevalskih gradova).

Dio Crnogorske delegacije je Goran Božović koordinator organizacionog odbora karnevala u Tivtu.

Već sutra se putuje za Beograd gdjeće biti gosti gradonačelnika opštine Rakovica.