Posjeta predstavnika SMCG Radio Tivtu

U posjeti Radio Tivtu i Sindikalnoj organizaciji Radija danas su bili predstavnici Sindikata medija Crne Gore: Marijana Camović, predsjednica, Radomir Kračković i Bojana Laković Konatar, koji su se upoznali sa aktivnostima naše kuće i uslovima za rad zaposlenih .Oni su prisustvovali sastanku sindikata Radija na kome je umjesto dosadašnjeg predsjednika organizacije, Željka Komnenovića, izabran Siniša Sanader.Predstavnici SMCG su upoznali zaposlene u Radio Tivtu o aktivnostima, pravima i mogućnostima koje mogu da ostvare preko ovog tijela a bilo je riječi i o redovnim aktivnostima Sindikata medija Crne Gore.

Gosti su kolege iz Tivta informisali o radu u predhodne dvije godine na izradi kolektivnog ugovora koji nisu prihvatili poslodavci, inače u početku uključeni u proces. Međutim, kako su istakli, kako je Radio Tivta stabilna medijska kuća , predložili su da naš sindikat u saradnji sa rukovodstvom pokrene izradu kolektivnog ugovora, dajući primjer nekih medija koji su to već uradili, poput RTV Budva . S obzirom da je iskazano interesovanje za to, predsjednica Marijana Camović je objasnila da zaposleni mogu da koriste mogućnosti za odmor i rehabilitaciju sa tim da se članarina za ove namjene ne odbija zaposlenima ,već da to poslodavac uplaćuje od bruto zarada.

Predstavnici SMCG su poručili zaposlenima u Radio Tivtu da su otvoreni za saradnju i da će se i ubuduće baviti temama koje će uticati na poboljšanje uslova zaposlenih u medijima i u Sindikatu medija Crne Gore.