Posljednji nastavni dan za maturante

Tivatskim maturantima je danas posljednji nastavni dan kojim završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. U SMŠ “Mladost” se održavaju sjednice odjeljenskih vijeća kao i sjednica Nastavničkog vijeća, gdje će se usvojiti izvještaj o uspjehu i vladanju maturanata, izabrati djaci generacije za Gimnaziju i stručnu školu, definisati nosioci diplome Luča kao i učenici koji su bili uspješni na brojnim takmičenjima u ovoj školskoj godini. Svršeni srednjoškolci će sutra početi i sa prijavljivanjem maturskih i stručnih ispita. 1. juna se polaže eksterni ispit iz Engleskog jezika, 2. juna iz matematike, nakon čega slijedi interni dio maturskog, odnosno stručnog ispita Matursko veče će biti održano u subotu, 26. maja, od 20.30 u restoranu Franca. Prije toga, u 19 sati, maturanti će tradicionalno prodefilovati Pinama.