Postavljaju taktilne površine u ulici 21. novembra i II Dalmatinske

Taktilne površine kojima se javne saobraćajne površine u Tivtu prilagođavaju kretanju slijepih i slabovidih osoba, u naredna tri dana biće ugrađene na raskrsnicama ulica 21. novembra i II Dalmatinske i prilazu JZU „Dom zdravlja“, saopštili su iz lokalne uprave.

Izvođač radova je kompanija „Tehnotekstil“ doo Nikšić a vrijednost ugovorenih radova je 5.754,76 eura.

Ugovorom je predviđeno postavljanje taktilnih crta vodilja (užljebljena površina) sa čepastim površinama, odnosno taktilnim poljima upozorenja.

Na osnovu akcionog plana koji se fazno realizuje te godišnjeg programa rada, a u cilju prilagođavanja javnih saobraćajnica kretanju lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, u centru Tivta su do sada taktilne površine ugrađene na raskrsnicama ulica II Dalmatinske i Palih boraca i na raskrnici ove sa Njegoševom ulicom.

Taktilne površine su hodne površine reljefno obrađene, čepastog ili užljebljenog uzorka. Ove površine slijepim i slabovidim osobama omogućavaju lakšu orijentaciju u prostoru, samostalno kretanje i pristupačnije javne objekte svih namjena.