Ograda duž trotoara pored osnovne škole

Uz trotoar, duž magistrale, pored osnovne škole „Drago Milović“ u toku je postavljanje zaštitne ograde. Taj posao obavlja podgorička firma „V Projekt“ doo koja je na tenderu odabrana kao najpovoljniji ponuđač.

U cilju povećanja bezbjednosti učenika, ograda će biti postavljena na tri mjesta na potezu od ulaza u školu za đake nižih razreda pa do raskrsnice na kojoj se skreće prema srednjoj školi. Otvorima će biti ispoštovani pješački prelazi na tom potezu.

Opština Tivat je krajem oktobra prošle godine sklopila ugovor sa kompanijom „V Projekt“ doo, za izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde i betonskog dijela zida prema školi. Ukupna vrijednost radova iznosi 13.299 eura uključujući PDV.

Radovi na obližnjem trotoaru, na potezu od benzinske stanice prema školi, koji su se odnosili na izgradnju zida visine oko 40 cm i dužine 30 metara su završeni početkom godine. Zid je urađen u cilju bezbjednosti pješaka, prvenstveno đaka koji se svakodnevno kreću tom trasom prema školi.

Iz Direkcije za investicije su saopštili da će takva ograda, uključujući i školu, biti postavljena u ukupnoj dužini od 260 metara, u Radovićima i Donjoj Lastvi.