Potpisan Sporazum o saradnji Opštine Tivat i ISME

Predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac i direktor ISME, Perica Turković, potpisali su Sporazum o saradnji  koji će se odvijati na principima partnerstva, nezavisnosti i samostalnosti potpisnica u cilju ostvarivanja i unapređenja obostranog i javnog interesa.Opština Tivat i Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) imaju obostrani interes da uspostave i razvijaju međusobnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na unapređenju stanja u oblastima sistema lokalne samouprave, odnosno standardizacije, kao i onih koji imaju za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta potpisnica, saopštili su  Kusovac i  Turković.

Predmet saradnje je prije svega osnaživanje povjerenja između potpisnica i stvaranje održivog partnerstva zasnovanog na principima transparentnosti, odgovornosti i međusobnog uvažavanja; jačanje institucionalnog dijaloga između potpisnica kroz unaprijeđene mehanizme razmjene informacija i znanja; te koordinacija napora i aktivnosti na planiranju i sprovođenju projekata od obostranog interesa, a koji su značajni za crnogorsku privredu i društvo.