Potreba izrade Elaborata za projekat čišćenja lučice Kalimanj

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Opština Tivat, , podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat čišćenja lučice Kalimanj, u opštini Tivat.

Pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19, je do 21.06.2019.godine.