Potrošačka korpa u januaru iznosila 628,20 eura

Vrijednost minimalne potrošačke korpe u januaru je, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosila 628,2 eura.
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 256,1 eura, a za neprehrambene proizvode i usluge 372,1 eura.
Statističari su objasnili da se minimalna potrošačka korpa odnosi na potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge, kojom se omogućava održavanje života i radne sposobnosti članova domaćinstva.
„Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine u kilogramima za četvoročlano domaćinstvo. Za izračunavanje vrijednosti korpe neprehrambenih proizvoda i usluga koriste se indeksi potrošačkih cijena (CPI)“, navodi se u saopštenju.
Monstat je u prethodnom periodu obavio proces revizije minimalne potrošačke korpe.
Za obračun potrošačke korpe do sada su korišćeni podaci ankete o potrošnji domaćinstava iz 2007. godine, kao i popisa iz 2003.
Prema ranijim najavama, broj prehrambenih proizvoda u potrošačkoj korpi biće smanjen sa 130 na 92 u skladu sa preporukama nutricioniste.
Minimalnu potrošačku korpu obračunava tek nekoliko zemalja, prvenstveno iz regiona i to Srbija i Makedonija, dok članice Evropske unije (EU) ne proizvode tu statistiku.
Posljednji raspoloživi podaci Monstata o minimalnoj potrošačkoj korpi su za decembar 2015. godine.

RTCG