Poziv NVO za učešće na 31. sjednici Skupštine opštine Tivat

Iz skupštinske službe uputili su poziv tivatskim nevladinim organizacijama za prijavu učešća za XXXI sjednicu Skupštine opštine Tivat

Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće  u radu XXXI sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 29.oktobar.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.com najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat – kaže se u pozivu.