Poziv za članove Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog plana rodne ravnopravnosti

Opština Tivat je objavila Javni poziv za predlaganje članova/ca Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2018-2022 u našoj opštini.
Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz Opštine Tivat iz oblasti obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva , zapošljavanja, bezbjednosti, kulture i NVO sektora, da predlože svoje članove/ce za Radne grupe ,koja će izraditi ovaj Nacrt. Zadaci radne grupe biće analiza dosadašnjih aktivnosti u okviru donesene Nacionalne strategije za period 2018-2022 i u skladu sa njom identifikovanje ciljeva i aktivnosti , kao i sprovodjenje istraživanja o trenutnoj situaciji.

Prijave se podnose do 22. februara, na adresu Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja, Trg magnolija 1, preko pisarnice Opštine Tivat ili na e-mail mladisport@opstinativat.com.