Pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću protiv dijabetesa

U preko 160 zemalja danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Šećerna bolest ili dijabetes je hronični, neizlječivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora.Ovaj dan je prilika da se ukaže na mogućnost primarne prevencije dijabetesa i na složenost njenih zdravstvenih i socijalnih posljedica ali i prilika da zdravstveni radnici budu dostupni za besplatna kontrolna mjerenja i savjete o ovoj bolesti.

Zato su Porto Montenegro, Dom zdravlja Tivat i ordinacija Mansa Medica, danas u Jahting klubu nautičkog naselja vršili provjeru opšteg stanja tijela i nivoa šećera u krvi i davali savjete o ispravnim vježbama za zdrav način života, korigovanje težine i o pravilnoj ishrani.

Prema podacima NVO Diabetes Crna Gora, u našoj zemlji ima oko 35.000 registrovanih osoba sa šećernom bolešću, a smatra se da oko 20.000 i ne zna da je ima. Specijalista interne medicine, dr Lidija Isailović koja je danas bila dio tima Doma zdravlja u akciji u Portu objašnjava:

Postoji jedan vrlo dug, latentan period kada bolest nije manifestna, kada nema jasnih znakova komplikacija i prisutnosti bolesti, to je period kada se organizam bori i on može trajati i do 12 godina, stoga statistički broj dijabetičara nije baš najjasniji. Ali ono što je mnogo veće opterećenje su komplikacije koje su ozbiljne i životno ugrožavajuće, tiču se arterijskih krvnih sudova, neutopatija, osteopatija i sl.

Zbog velikog broja oboljelih i visoke učestalosti ozbiljnih komplikacija koje prate ovu bolest, dijabetes je jedan od vodećih javno-zdravstvenih problema. Ipak primjenom preventivnih intervencija, dobrom kontrolom bolesti i unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite, obolijevanje i umiranje od dijabetesa se može smanjiti. Dr Isailović podsjeća na osnovne mjere prevencije :

U fokusu je ishrana i fizička aktivnost, to je osnovno kod dijabetesa, jer najveći broj oboljelih pripada onoj grupi koja ima poremećaj ishrane i fizičke aktivnosti. Važno je boriti se da do bolesti ne dodje ili je otkriti u ranoj fazi”.