Predavanje u Bući u četvrtak

Predavanje „Svakodnevica života u ljetnjikovcima Rijeke dubrovačke od 15. do 19. vijeka“ prof. dr Stanislave Slavice Stojan održaće se u četvrtak 10. maja sa početkom u 20 sati u Galeriji Buća . Organizator je ogranak Matice hrvatske u Boki kotorskoj.