Predsjednica Matijević i potpredsjednik Kusovac dobili stambene kredite

Predsjednica opštine Tivat dr Snežana Matijević dobila je 31 hiljadu a potpredsjednik dr Siniša Kusovac 52 hiljade eura na ime kredita za poboljšanje uslova stanovanja – objavile su današnje „Vijesti“.

Riječ je o kreditu koji im je odobren shodno oglasu za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine, predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu. Oglas je 22. decembra prošle godine raspisala Komisija za rješavanje stambenih pitanja lokalnih funkcionera. Na konkurs su aplicirali jedino Matijević i Kusovac. Komisija dosad nije javno objavila rezultate konkursa, a „Vijesti“ su dokumentaciju dobile na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.