Predsjednica SO Kotor Dragica Perović o Inicijativi za razrješenje Jokića

U susret sjednici Skupštine opštine Kotor, koja je zakazana za 24.april sa samo jednom tačkom dnevnog reda- Prelogom za razrješenje predsjednika Opštine Kotor, Vladimira Jokića, razgovarali smo sa predsjednicom lokalnog parlamenta, Dragicom Perović (DSS).

Razgovarala: Antonela Stjepčević

Socijaldemokratska partija je inicijativu za razrješenje predsjednika Opštine Kotor, Vladimira Jokića, podnijela između ostalog zbog, kako tvrde, njegovog autokratskog ponašanja i prisvajanja ingerencija SO Kotor. Jokić tvrdi da je, donošenjem odluka shodno članu 59 Zakona o lokalnoj samoupravi, djelovao u najboljem interesu grada, obezbjeđujući da on funkcioniše uprkos činjenici da sjednice lokalnog parlamenta nisu održavane tokom višemjesečnog perioda u 2018.godini. Što su razlozi nefunkcionisanja kotorske skupštine? Da li je predsjednik opštine povrijedio Zakon o lokalnoj samoupravi?

Navodi autokratskog ponašanja i prisvajanja ingerencija SO Kotor od strane predsjednika opštine Vladimira Jokića su po meni fatamorganične optužbe. Većina tih odluka, koje je predsjednik Jokić donio po čl. 59 Zakona o lokalnoj samoupravi, donijeta je na izričiti zahtjev i insistiranje upravo kadrova iz SDP – što dovodi u vrlo opravdanu sumnju da je sva ova ujdurma oko njegovog razrješenja proračunata i unaprijed dobro smišljena. Uporište za ovakve tvrdnje nalazim u činjenici što je većinu donijetih odluka  predsjednik Jokić, ponavljam, donio na insistiranje kadrova iz SDP sa nivoa potpredsjednika opštine i direktora javnih preduzeća. Te odluke su imale i moju saglasnost, jer su jednovremeno proslijeđene skupštinskoj službi na objavljivanje u Službenom listu Crne Gore, zajedno sa predlozima odluka o potvrđivanju tih odluka od strane skupštine.

Stoga, podnošenje Predloga za razrješenje Predsjednika Jokića od strane kotorskog SDP-a posmatram kroz devizu „napad je najbolja odbrana,“  posebno kada se zna da je jedan od glavnih promotera opstrukcije rada parlamenta upravo SDP. Na skupštinskim Kolegijumima uredno prisutni, učestvuju u određivanju termina održavanja sjednica, da bi neposredno pred samu sjednicu pisanim  podnescima ucjenjivali svoj ostanak i  prisusvo, ili u najgorem slučaju u toku rada napuštali sjednice skupštine. To je jedina i prava istina i to treba da se zna.

Uostalom, ako neko misli i siguran je da je predsjednik Jokić prekršio zakon i zloupotrebio svoj položaj, na raspolaganju su mu nadležne institucije pred kojima može pokrenuti postupak i dokazati svoje tvrdnje.

Ovako- sve se svodi na neosnovano etiketiranje u svrhu prikupljanja političkih poena kod opozicionog DPS, SD i HGI, sa krajnjim ciljem da dođe do volšebne prekompozicije vlasti u Kotoru.     

–          Doskorašnja potpredsjednica Opštine Kotor, Ljiljana Popović Moškov, u posljednje vrijeme je više puta istakla manjak kumunikacije unutar vladajuće koalicije. Što vidite kao osnovne razloge nefunkionisanja opozicione vlasti u Kotoru?

       Što se tiče javnih nastupa pojedinih funkcionera iz vladajuće koalicije, ja sam se do sada čuvala bilo kakvih komentara, jer se sa mnogima nisam slagala. Ovo zato što sam pristalica da sve nesuglasice unutar koalicije treba rješavati van javne scene. Međutim, potreba pojedinaca za političkim publicitetom se, po meni, pokazala lošom jer otvara mogućnost za razne špekulacije. Mislim da sujeta i potreba pojedinaca da „drži časove“ drugome bez kritičke svijesti o samom sebi, svojim stavovima o nečijem znanju i neznanju je, u poslednje vrijeme kod nekih bila dominantna, što je u krajnjem imalo za rezultat da sve manje i manje međusobno komuniciramo.

Znate, nije dobro kada ste skloni da gledate u tuđe dvorište,  a ne u svoje. Svi mi imamo određena zaduženja i svako od nas sa svojim ovlašćenjima u radu nosi i odgovornost za dobar, loš rad ili nerad. Međutim, kada neko ima potrebu da stalno edukuje drugog, to dovodi do loših posljedica. Mislim da su ucjenjivački stavovi, nefleksibilnost u radu i isključivost, a nadasve manjak volje za međusobnim razumijevanjem i spremnosti da se čuje druga strana, umnogome doprinijeli da se nađemo tu gdje jesmo!

–          Koji su mogući scenariji skupštinskog zasijedanja zakazanog za 24.april? Da li, po vašem mišljenju, djelovanje sa DPS, SD i HGI na lokalnom nivou znači da SDP ne poštuje Sporazum o budućnosti, koji su njegovi poslanici potpisali sa kolegama iz drugih opozicionih partija i predstavnicima pokreta ODUPRI SE?

Što se tiče predstojeće skupštine koju sam zakazala za 24 april, ne bih sada o tome, kao ni o mogućim scenarijima. Pisanje scenarija i izvođenje te svojevrsne skupštinske predstave  prepuštam sinhronizovanim aktivnostima podnosilaca  predloga za razrješenje- SDP, DPS, SD i HGI.

Inače, u svijetlu aktuelnih građanskih protesta na državnom nivou koje, zdušno potpisanim i javno objavljenim Sporazumom za budućnost, podržava kompletna parlamentarna opozicija, uključujući i SDP – politička situacija u Kotoru je najprimjerenija za rubriku vjerovali ili ne!

Najavljene promjene prekompozicijom vlasti ili stvaranjem uslova za uvođenje prinudne uprave- potpuno je svejedno, jer je rezultat isti i to se građankama i građanima Kotora mora jasno saopštiti. Oni treba da znaju istinu- da SDP vraća Kotor DPS-u, mimo izborne volje izražene na oktobarskim izborima 2016 godine. A u krajnjem sve skupa, čini mi se, proračunato i sa ciljem da kotorska dešavanja skrenu pažnju sa građanskih protesta i minimiziraju iskrenu participaciju opozicije u njima. Ako se na ovom testu padne i dopusti SDP da u Kotoru, bez izbora,  preda vlast DPS-u, de facto i de iure građanima šaljemo lošu poruku i na državnom nivou.

Što se tiče predstojeće političke situacije u Kotoru- gledamo jednog od koalicionih partnera opozicione vlasti u Kotoru, SDP, kako okreće leđa Demokratama, URA i DF i djelovanjem sa DPS, SD i HGI kroz zajednički Predlog za razrješenje Predsjednika Vladimira Jokića, želi na silu i sramotu da transformiše aktuelnu vlast- prepuštam tu situaciju na analizu Ripliju i vidovnjacima!

–          Kotor nema donesen budžet za 2019.godinu. Što to znači za građane Kotora, te da li zakonom definisano nužno upravljanje Ministarstva finansija uvodi Kotor u krizu čiji će epilog morati biti  prijevremeni lokalni izbori? Koji su drugi mogući scenariji za prevazilaženje krize?

Trenutna kotorska  situacija – kada nemamo usvojeni budžet za 2019 godinu, šta dalje raditi i kakva je situacija u vezi sa tom činjenicom, je konstatujem za sada nepoznata na teritoriji Crne Gore! Ono što se sada kao mogućnost nudi je da imamo manevarski prostor za rješavanje aktuelnog problema u trajanju od tri mjeseca, počev od 31 marta. To  je za sada, po novim i dosta nejasnim i nepreciznim normama nedavno usvojenog Zakona o finansiranju lokalne samouprave, u funkciji. To znači da će se  u saradnji sa nadležnim Ministarstvom tražiti neka rješenja da iz ovog pravno – finansijkog galimatijasa izađemo, a sa ciljem da bi se spriječile neke veće štete po grad i građane Kotora. Što bi Kotorani kazali- da zlonamjernima ne damo gušt za radovanje!

U svakom slučaju, činimo i činićemo sve da grad funkcioniše i da građani zbog političkih nadgornjavanja ne trpe.