Predsjednik kompanije Valgo i ministar Radulović obilaze brodogradilište Bijelu

Predsjednik francuske kompanije Valgo Francois Bouché i minister održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sa saradnicima, obići će u petak, 9. novembra Brodogradilište Bijela, gdje su u toku radovi u okviru projekta remedijacija tla, odnosno odvoženja toksičnog grita iz Crne Gore.

Nakon međunarodnog tendera Crne Gore i uz finansijsku podršku Svjetske Banke od 22 milona eura, kompanija Valgo, koja je inače specijalizovana za remedijaciju tla i rehabilitaciju zagađenih lokacija, je izabana da preuzme odgovornost za demontažu i dekontaminaciju otpada u brodogradilištu Bijela.

Sa više od 150.000 tona materijala koji će se tretirati (zemljište, prašina od ostataka metala i drugi otpad) na površini od oko 18.000 m2, projekat se oslanja na ekspertizu Valga u vezi sa detaljnom analizom zagađenog tlai tretmanom osetljivog otpada uključujući derivate ugljovodonika, metal i azbest.

U kompaniji Valgo su istakli da žele odličnu saradnju sa svim crnogorskim institucijama i da su do sada naišli na izvanredan prijem u našoj državi.

Projekat će biti završen do marta 2020. godine.