sa javne rasprave 2

Predstavljen nacrt UP Milovići

U prisustvu manjeg broja zainteresovanih građana večeras je u multimedijalnoj sali Opštine Tivat predstavljen UP Milovići.Ispred Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, prisutne je pozdravila Vesna Nikolić koja je podsjetila da je izrada urbanističkog projekta počela u maju prošle godine, a odluka o pristupanju i izradi donešena je 2012. Javna rasprava traje do 7.jula do kada je rok dostavljanja primjedbi, sugestija i mišljenja.

Osnovni koncept i način na koji je prostor Milovića riješen kroz ovaj planski dokument predstavila je arhitekta, Zorana Milošević, odgovorni planer u „MonteCEP“, koji je obrađivač projekta.
U prvom dijelu dokumenta obrađivači su se bavili zatečenim stanjem jer je zadatak da se sačuvaju zatečene strukture, kazala je Milošević istakavši da  su se rukovodili postojećom planskom dokumentacijom, u prvom redu Prostornim planom, čija je važnost do 2020 godine i u kojem su definisane granice obuhvata, kao i planirane namjene. Zatečeno stanje ukazuje da je bilo gradnje koja nije adekvatnaa cjelini pa su planom predviđene određene korekcije koje bi trebalo da dovedu do, više vizelnog nego funkcionalnog poboljšanja, „ali ukoliko se želi očuvati trag prošlih vremena na tim objektima bi trebalo intervenisati“ objasnili su predstavnici obrađivača.
javna rasprava up miloviciVrlo važan dokument koji je prethodio ovom jeste urbanistički projekat oživljavanja seoskih naselja tivatskog zaliva iz 1986.godine, kazaal je Milošević istakavši da je taj dokument bila polazna osnova u izradi urbanističkog projekta zbog analize preklapanja stanja iz 1986 i onog zatečenog 2013.godine.
U planskom dokumentu, a shodno dokumentu višeg reda, površine su 80 posto definisane za stanovanje malih gustina, za mješovitu namjenu svega 4 posto teritorije, pejzažno uređenej 3posto, a ostale prirodne površine 1posto.
Na osnovu utvrđenog stanja za novu gradnju opredjeljeno je 32 posto teritorije, a rekonstrukcija ruševina sa rekonstrukcijom izgleda i rekonstrukcijom tradicionalne kuće opredjeljeno je preko 40 posto teriitorije.
Novina u ovom planskom dokumentu je pokupaj da se sprovede saobraćajno rješenje kroz naselje. Kroz plan je, a shodno austrougarskoj matrici koja je zatečena, ucrtana saobraćajnica širine do 3, 5 metara.
Građani su iznijeli primjedbe na katastarsko geodetske podloge, takođe i sugestije u pogledu predloženih rješenja  oko moguće gradnje objekata na njihovim parcelama. 
Navdeno je da će obrađivač te primjedbe uzeti u obzir gdje god to bude moguće, a da se pri tom ne remeti pravilo plana jer je se radi o ambijentalnoj cjelini.