Pregledani pripadnici RAE populacije

U Domu zdravlja Tivat danas su obavljeni preventivni pregledi –  provjera šećera u krvi, EKG, pregled ljekara opšte prakse i snimanje pluća  za 21 pripadnika/cu romske i egipćanske populacije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Crvenim krstom Crne Gore, već petu godinu zaredom organizuje akcije preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike romske i egipćanske populacije. Senka Klikovac iz Ministarstva zdravlja i socijalnog staranja kazala je da je cilj ovih akcija buđenje svijesti kod pripadnika RAE populacije da treba da idu sami kod doktora I da je zdravlje najvažnije, čemu treba da uče i svoju djecu. Ona je istakla da je ovo već treća godina od kako se sprovode ove akcije i, kako je istakla rezultati su veoma dobri.

Vodeći se parolom da je prevencija najbolji način za očuvanje zdravlja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, redovno organizuje pomenute akcije u gradovima u kojima živi značajan broj pripadnika romske i egipćanske populacije, kazala je predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Mirela Ramčilović istakavši još sličnih akcija planiranih za Tivat: “To su edukacije i kampanje koje sprovodimo u cilju suzbijanja dječijih ugovorenih brakova, nasilje u porodici, nasilje nad dijecom, dječija prosjačenja i slične aktivnosti koje imamo shodno strategiji socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016 – 2020 , a koja se sprovodi kroz Akcione planova putem kojih predviđamo aktivnosti koje ćemo u ovoj godini realizovati”. Pregledi su obavljeni u Bijelom Polju, a nakon Tivta akcija će uslijediti u Podgorici, Nikšiću i Beranama.