Preventivni pregledi za romsku i egipćansku populaciju

U Domu zdravlja Tivat, danas sa početkom u 10 sati zakazana je provjera šećera u krvi, EKG, pregled ljekara opšte prakse, snimanje pluća  za 21 pripadnika/cu romske i egipćanske populacije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Crvenim krstom Crne Gore, već petu godinu zaredom organizuje akcije preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike/pripadnice romske i egipćanske populacije.

Vodeći se parolom da je prevencija najbolji način za očuvanje zdravlja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, redovno organizuje pomenute akcije u gradovima u kojima živi značajan broj pripadnika romske i egipćanske populacije.

Nakon Tivta akcija će uslijedit u Podgorici, Nikšiću i Beranama, a prije toga i u Bijelom Polju.