Prezentacija istraživanja o percepciji korupcije na lokalnom nivou

Alternativni kreativni centar “Pravi put -2006” u partnerstvu sa radnim timom za izradu i implemenaciju akcionog plana za prevenciju korupcije u opštini Tivat organizuju  prezentaciju rezultata istraživanja o percepciji korupcije na lokalnom nivou u opštini Tivat.

Prezentacija će održati u multimedijalnoj sali opštine tivat  27. septembra  2018. u 13:00 časova.