Prezentacija uličnog parkiranja upravnicima zgrada

U prostorijama DOO Parking servis Tivat, izvršni direktor Slaviša Ognjanović sa saradnicima, razgovarao je sa upravnicima zgrada u opštini Tivat. Fokus razgovora bio je problem obezbjeđenja parking prostora.

Upravnicima zgrada predstavljena su parkirališta u  Žutoj i Crvenoj zoni  od kojih će početi ulično parkiranje.

Upoznati su su Zahtijevom, obrascem koji ispunava svaki stanar zgrade, kao i pratećom dokumentacijom koju treba dostaviti  u prostorije Parking servisa da bi dobili povlašćenu parking kartu, cjenovnik i vrstu naplate parkiranja.

Akcenat je stavljen na Žutu zonu koja obuhvata parking prostore oko zgrada i načine dobijanja povlašćene parking karte.

Zaključeno je, da rješavanje zahtijeva stručan, organizovan i planski pristup ne samo ovog preduzeća, nego i gradskih službi – Komunalne policije, Komunalne inspekcije, nadležnog sekretarija i građana.

Za kvalitetno i efikasno rješavanje obezbjeđenja parking prostora zainteresovani su prvenstveno stanari zgrada i preduzetnici čije se sjedište nalazi u zonama gdje su  javna parkirališta određena urbanističkim planom, projektom regulisanja i vođenja saobraćajnih tokova i opštinskom odlukom.

Nakon dostavljene baze podataka o formiranim Skupštinama stanara koja je napravljena u saradnji sa opštinskim Sekretarijatom za saobraćaj i komunalne poslove, napravljen je raspored prezentacija nove faze u radu tzv.”uličnog parkiranja”.

Prezentacije su bile dobro posjećene i veoma korisne jersu dati brojni predlozi i sugestije koji će biti proslijeđeni nadležnom Sekretarijatu.

Sastanak sa upravnicima zgrada bio je prvi korak uprave Parking servisa na upoznavanju građana sa mogućnostima koje firma nudi  uz napomenu da svaki građanin, radnim danom može dobiti informacije u prostorijama Parking servisa.

Nakon prezentacije za stanare zgrada, planirana je prezentacija i za pravna lica čije sjedište se nalazi u ovim zonama.

U saradnji sa Brend new Tivtom, planirana je i distribucija flajera sa potrebnim informacijama. Saopšteno je da je napravljena i pretplatna karta  koja će biti u upotrebi.