Priča stara 100 godina

U Zbirci pomorskog nasljeđa Porto Montengera sinoć je otvorena dokumentarna izložba „100 godina jugoslovenske mornarice”, autora Dražena Jovanovića.

Izložbu, koja predstavlja presjek o formiranju prve moderne jugoslovenske mornarice sa akcentom na značaj Boke Kotorske o pomorskoj istoriji, otvorio je sam autor:

 „Materijal koji je večeras pred vama priča priču staru 100 godina. To je priča o formiranju prve moderne južnoslovenske vojno pomorske sile na Jadranskom moru. Proces stvaranja Mornarice Jugoslavije je bio jako dug i mukotrpan. Počeo je prije kraja I svjetskog rata i trajao je sve do 1924. godine, kada se ta pomorska sila konačno formirala i dobila svoj oblik. Nakon mnogo vijekova plovidbe pod tuđima zastavama, Južno slovenski narodi su prvi put u svojoj istoriji dobili priliku da plove pod svojom zastavom. Ta Mornarica je nastala nad ostacima nekadašnje moćne Austrougarske flote. Praktično ona je ostala netaknuta, ali je podjeljena. Novoformiranoj državi pripao je samo mali broj manje važnih i zastarjelih brodova.

U fundusu Zbirke pomorskog nasljeđa ima zaista puno dokumenata i nacrta iz tog perioda. Neke od njih vidite i večeras. Tu su i prve flotne liste jugoslovenske Mornarice. To su možda i najvažniji dokumenti, jer se prvi put originali pokazuju. Hvala i gospodinu Marku Vrbaniću koji nam je ustupio predmete od svog đeda koji je bio član posade na brodu „Beograd“ i na brodu „Dubrovnik“. Tu su i neki kupoprodajni ugovori“ – kazao je Dražen Jovanović.

Jovanović je izrazio nadu da će se ova priča nastaviti sa pričom o Mornarici NOV Jugoslavije, kao i Mornaricom JNA u godinama nakon II svjetskog rata.