Prijateljstvo ne broji hromozome

U znak podrške drugarima sa Daunovim sindromom, djeca iz Evropskog doma Tivat u pratnji roditelja, asistentkinja i stručnjaka danas će prošetati Pinama u šarenim, rasparenim čarapama. Šarene čarape i čarapice prošetaće gradom u 10 i 30, a mogu im se pridružiti i drugi zainteresovani građani.
Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan jer je u osnovi te bolesti prisutnost 3 umjesto 2 hromozoma na 21 hromozomskom paru.
Hromozomske aberacije mogu biti uzročnik različitih kliničkih sindroma. Nastanak Daunovog sindroma najčešće je uzrokovan trizomijom dvadeset prvog hromozomskog para (95 odsto).U prenatalnom periodu, kombinacijom neinvazivnih testova identifikuju se trudnice kod kojih postoji povećana mogućnost za rađanje djeteta sa Daunovim sindromom, da bi se daljim ispitivanjima (aminocentezom, biopsijom horionskih resica…) utvrdilo da li je došlo do hromozomskih aberacija u ćelijama ploda.
Djeca sa Daunovim sindromom su vesela, zabavna i druželjubiva, pa ih često nazivaju “Djeca sunokreti”.
Šarene čarape danas se nose širom svijeta, jer se smatra da osobe sa ovim sindromom ne mogu da ih upare. Ovaj performans je vid borbe za njihova prava.