Problem nije percepcija korupcije, već nefunkcionisanje institucija sistema

Javna tribina na temu “Efikasna implementacija planova integriteta” održana je danas u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, kao aktivnost projekta “Percepcija korupcije na lokalnom nivou”, koji sprovodi NVO “Alternativni kreativni centar – Pravi put” u partnerstvu sa radnim Timom za izradu i implementaciju akcionog plana za prevenciju korupcije u opštini Tivat.

Na početku tribine prisutne je pozdravila predsjednica Opštine Snežana Matijević, ističući značaj edukacije i informisanja iz domena antikorupcije. Projekat NVO Pravi put finasira se kroz opštinski program podrške projektima NVO, a učešće nevladinog sektora predstavlja značajnu kontribuciju u radu lokalnih organa na suzbijanju korupcije, istakla je sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Opštine u čijoj je ingerencij saradnja sa NVO, Dubravka Nikčević. Aktivnosti lokalnog Tima za borbu protiv korupcije predstavila je koordinatorka, Jela Mrdak. Ona je objasnila da u lokalnom planu nisu obuhvaćene oblasti kadrovi, javne nabavke i urbanizam, jer je tim u obavezi da o ovim temamam izvještava u okviru Pregovaračkog poglavlja 23.

Gost tribune bio je Goran Durutović iz Agencije za sprečavanje korupcije, koji je održao predavanje na temu “Prevencija korupcije- efikasna implementacija planova integriteta”, a više o samom projektu i značaju teme rekao je Đorđe Trajčevski isored NVO “AKC – Pravi put”. Projektom je predviđeno istraživanje javnog mnjenja, kao i prezentovanje rezultata ovog istraživanja, koje će biti sprovedeno putem ankete na tereu, kao in a sajtu opštine Tivat u perodu od 20.maja do 10.juna.

U debati koja je uslijedila, novinari su insistirali na podacima o procesuiranim slučajevima korupcije, kada je u pitanju djelovanje funkcinera na lokalnom nivou, o čemu predstavnik Agencije za sprječavanje korupcije nije ponudio konkretne podatke. Novinar Vijesti, Siniša Luković istakao je da percepcija korupcije, kojoj se bavi projekat NVO Pravi put uopšte nije problem, već da je problem nefunkcionisanje institucija sistema. “Broj jedan je Agencija za sprječavanje korupcije, za koju gospodin Durutović kaže da nije represivni organ, nego prventivni. Pitaću Vas da li ste uopšte protiv lokalnih funkcionera u Tivtu pokretali prekršajni postupak zbog neprijavljivanja imovine, davanja lažnih podataka u imovinskim kartonima, neispunjavanja obaveza o prijavi imovine veće od 5000 eura, i tako dalje? Smatram da biste vi, a i policija, i tužilaštvo, naravno, trebali po tom pitanju mnogo proaktivnije da se ponašate”- istakao je Luković.

Učešće u raspravi uzeo je i načelnik Odjeljenja bezbjednosti Tivat, Dragan Kontić, koji je govorio o proaktivnom djelovanju policije u borbi protiv korupcije, ali i djelovanju po prijavama, zaštiti zviždača, saradnji sa pravosudnim organima. Ukazao je da Agencija za sprječavanje korupcije ima mehanizme i obavezu da djeluje prema organima policije i tužilaštva kada je u pitanju procesuiranje izvršioca koruptivnih radnji.