Prof dr Jasminka Anđelić i prof dr Snežana Matijević u jubilarnoj monografiji Medicinskog fakulteta

Povodom dvadesetogodišnjice osnivanja Medicinskog fakulteta u Podgorici ova visokoškolska institucija objavila je monografiju sa biografijama predavača i naučnog kadra.

U monografiji su i navedene i biografije prof dr Snežane Matijević i prof dr Jasminke Anđelić, rijetkih predavača iz Crne Gore koje su redovni profesori od početka rada Medicinskog fakulteta. Prof dr Jasminka Anđelić od 2013. godine obavlja funkciju rukovodioca studijskog programa Stomatologija.

Prva generacija studenata upisana je 1997. godine, a danas Medicinski fakultet čini 1.600 studenata, 56 nastavnika i 252 saradnika u nastavi, uz stručne i tehničke sadržaje koji omogućavaju izučavanje biomedicinskih predmeta.