Prof. Ilija Lalošević povodom Reaktivne misije UNESCO-ICOMOS: Jasno da situacija nije kako treba

Stanje u zaštićenom prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora je više nego zabrinjavajuće, posebno iz perspektive kulturnog pejzaža, koji je na mnogim lokacijama nepovratno uništen. Iako je na snazi moratorijum na gradnju u zaštićenom području, urbicidi se nesmetano razvijaju prijeteći da konačno stave tačku na opstojnost područja Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO. U toku je Reaktivna misija UNESCO- ICOMOS, a jedan od lokalnih eksperata koji je ugostio kolege bio je i prof.dr. Ilija Lalošević.

Iako su u relativno dobrom stanju, ni stare gradske jezgre nisu imune na sveopštu marginalizaciju struke, koja se sistemski sprovodi već duže od deceniju, a kao krajnji rezultat ima činjenicu da su upravo institucije zaštite, prije svih Uprava za zaštitu kulturnih dobara, proputile neke od najvećih devastacija, poput izgradnje Pentagona, plaže u Dobroti, Turskog rta, petoetažnog hotela u Perastu.

Reaktivna misija Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO i ICOMOS-a boravi ovih dana u Crnoj Gori kako bi utvrdila stanje na terenu, te napredak Crne Gore u implementaciji zahtjeva iskazanih na samitu u Bahreinu, ali i na prethodnim zasijedanjima.

UNESCO misija posljednji put je boravila u Crnoj Gori 2003.godine, nakon čega je uslijedila oštra opomena na samitu 2004.godine.  Iako je bilo za očekivati da ćemo se potruditi da uspostavimo učinkovitiji sistem zaštite, a upozorenja su se odnosila u najvećoj mjeri na tretman kulturnog pejzaža, mi smo otišli nekoliko koraka unazad- Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture utopljen je u Upravu za zaštitu kulturnih dobara, a kotorskim stručnjacima uzeto je pravo odlučivanja. Nekadašnji direktor Regionalnog zavoda, danas redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, doktor Ilija Lalošević, ističe:

“Svo naše prethodno iskustvo je zanemareno. Direktorica koja je došla nakon mene prvo je dopustila da iz Zavoda ode čak četvoro arhitekata, a onda je dokinula Tehničku operativu, sektor Zavoda na koji smo posebno mogli da budemo ponosni. Osim što je ta Tehnička operativa, pod budnim okom konzervatora, obnovila najveći dio Kotora, govorimo o timu koji je sproveo konzervacijske radove na brojnim objektima širom bivše Jugoslavije. Uz Pokrajinski zavod Vojvodine u Novom Sadu, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture slovio je za jedan od najboljih u bivšoj državi.”

Profesor Lalošević je tokom posjete Reaktivne misije imao funkciju kontakt osobe ispred države članice, te se u dva navrata susreo sa stručnjacima Komiteta za svjetsku baštinu i ICOMOS-a i bio njihov domaćin na terenu.

Po riječima prof.dr. Ilije Laloševića, Reaktivna misija bi svoj izvještaj trebala sačiniti kroz 15-ak dana, a njegov sadržaj biće predmet rasprave Komiteta UNESCO na njegovom sljedećem zasijedanju 2019.godine. Profesor Lalošević nije posebno optimističan po pitanju budućeg statusa Kotora: “Po stanju na terenu i po svim ranijim izvještajima, koji su dolazili od 2003. pa do danas- sve gori od gorega, kao i po moratorijumu koji je uveden, iako samo na papiru, po najnovijim smjernicama, koje su donesene na posljednjem zasijedanju u Bahreinu, gdje se, između ostalog, zahtjeva produžetak moratorijuma- po svemu tome je jasno da situacija nije kako treba. ”