Profesor Pročeli: Prevencija jedini lijek od surlaša

Profesor Univerziteta “Aldo Moro” iz Barija, Franćesko Pročeli na radionici o suzbijanju palminog surlaša koja je danas održana u Tivtu poručio je da je jedini efikasan vid borbe protiv ove štetočine prevencija i kontrola zdravih stabala. Radionicu u cilju boljeg informisanja o sprovođenju potrebnih fitosanitarnih mjera za suzbijanje crvenog surlaša palmi organizovali su Ambasada Italije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Učesnike radionice, predstavnike komunalnih preduzeća i lokalnih uprava iz Budve, Kotora, Herceg Novog, Bara među kojima je bila Zorka Prljević direktorka Fitosanitarne uprave, pozdravile su sekretarka sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Tatjana Jelić i generalna direktorka Ministarstva poljoprivrede Danijela Stolica. “Vlada je 25.januara donijela posebnu informaciju i donijela odluku da se sredstva iz budžeta JP “Morsko dobro” u iznosu od 75.000 eura uplate na poseban račun radi realizacije posebnog akcionog plana fitosanitarnih mjera u silju suzbijanja crvenog surlaša palmi sa planom revitalizacije i sanaciju štete nastale tokom djelovanja. Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede odnosno Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove da donesu poseban plan”, rekla je Stolica dodajući da će Vlada plan donijeti na osnovu preporuka profesora Pročelija.

Italijanski ekspert sa velikim iskustvom u istraživanju i borbi sa ovim štetnim insektom istakao je u svom predavanju da palmin surlaš pričinjava velike štete te da je samo Bari potrošio 2,2 miliona eura za suzbijanje ove štetočine. “Boravio sam u Egiptu, Malti. Jedini pravi vid kontrole je prevencija i uklanjanje oboljelih palmi da ne zaraze druge”, rekao je Pročeli ističući da je najugroženija kanarska datula. On je rekao da je Malta potpuno izgubila bitku sa surlašem jer se većina palmi nalazi u privatnom vlasništvu, za razliku od Kostarike koja se uspješno bori sa ovom štetočinom jer su posjedi pod palmama u državnom vlasništvu.

“U Italiji su najugroženije regije Kampanja i Sicilija zbog pogodne klime. Oboljelim palmama grane mogu ostati zelene mjesecima. Palmin surlaš prenosi palmama koje napadne i bakterijsku infekciju”, naveo je italijanski stručnjak. Govoreći o ovoj štetočini koja se u poslednje tri decenije širila sa Dalekog i Srednjeg Istoka do Mediterana, Pročeli je naveo da su ženke surlaša sposobne da u roku desetak minuta polože dvadesetak jaja, iz kojih izrastu larve koje se hrane vlaknima oboljelog stabla. Kada grane dobiju oblik kišobrana palma je gotova bez obzira na boju njenih grana”, rekao je Pračeli. Polaznicima radionice on je prikazao brojne naučne analize, uporedne tabele o ekonomskoj opravdanosti mjera, pa čak i zvuk koji proizvode larve u stablu za koje je rekao da nijesu neukusne i da ih je čak i jeo.