Program javnerasprave o budžetu Opštine za 2018. godinu

Opština Tivat objavila je program Javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu opštine Tivat za 2018. Godinu.
Povodom Nacrta Odluke koji je utvrdio je Predsjednik Opštine organizuje se Javna rasprava koja je počela 9. i trajaće do 23 novembra.
U zgradi opštine na drugom spratu 17. Novembra biće održana tri okrugla stola. Prvi, sa organima uprave je u 11 sati, sa Javnim preduzećima i ustanovama u 13 a sa političkim partijama u 15. sati.
Za 22. novembar su zakazana dva okrugla stola . Sa sportskim udruženjima u 10 i mjesnim zajednicama u 17 sati u zgradi Opštine. Specijalna emisija o Nacrtu budžeta je 24. Novembra (četvrtak) na talasima Radio Tivta.
Usvajanje budžeta je planirano na Skupštinskom zasjedanju između 24. Novembra i 31. Decembra.
Program javne rasprave biće istaknut na oglasnoj tabli Opštine Tivat a za njeno sprovođenje zadužen je Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode.
Primjedbe, predlozi i sugestije se mogu dostaviti direktno u kancelariju Sekretarijata, pisarnicu, običnom ili elektronskom poštom.