Program stručnog osposobljavanja – rok za poslodavce 15. oktobar

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem poslodavci se mogu prijaviti do ponedjeljka, 15. oktobra u ponoć nakon čega će početi prijavljivanje korisnika za učešće u Programu.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, shodno propisima, organizuje se po sedmi put.

„Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje“, podsjećaju iz ministarstva.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, prethodnih godina realizacijom Programa stručnog osposobljavanja oko 50% korisnika nastavilo je radni angažman.

Informacija o procedurama prijave se nalazi na stranicama E-uprave, Uprave za kadrove, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva prosvjete. (RTCG)