Programi prevencije u SMŠ“Mladost“

U SMŠ“Mladost“ ovih dana pokrenuti su različiti programi prevencije, a radi se o programu koji realizuje Savjetovalište za mlade u tivatskom Domu zdravlja, gdje učenici imaju priliku da čuju koje su to bolesti zavisnosti, koji su njihovi uzroci i na koji način se možemo baviti njihovom prevencijom.
Osim toga, održavaju se i predavanja u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih Opštine Tivat.
„Njihov saradnik, Saša Daković realizuje različite radionice, zajedno sa vršnjačkim edukatorima i učenike na jedan drugačiji način upućuje u ovu tematiku“- saopštila je pedagogica škole, Snežana Kršikapa.
Predavanja su namijenjena svim razredima, s tim što su I razredi završili sa radionicama, dok će ostali početi nakon tromesečja. U školi se ovakva predavanja, radionice i slično, realizuju se kontinuirano bilo da se organizuju u saradnji sa nastavnicima ili sa različitim organizacijama koje se bave ovim i sličnim pitanjima koja su veoma važna za razvojni period djece i uzrast u kom se nalaze.
S obzirom da je vršnjačko nasilje izraženo, u školi su planirane radionice i predavanja i na tu temu o kojoj se u poslednje vrijeme dosta i govori.
„Dobro je dobro da se prepoznaju različiti vidovi vršnjačkog nasilja koje se ispoljava kroz različite oblike i kroz nešto što možda u prvi mah ni učenici ni odrasli ne prepoznaju kao takvo. U svakom slučaju, mi smo planirali niz predavanja i radionica na temu, gdje ćemo učenike bliže upoznati sa svim uzrocima i posledicama vršnjačkog nasilja, kako za onoga koji je žrtva vršnjačkog nasilja, tako i za onoga ko vrši to nasilje i bavićemo se pitanjima prevencije vršnjačkog nasilja u školi“- istakla je Kršikapa.
Iz škole ističu da nemaju izraženih problema nasilja, što je uspjeh, a tome pripisuju to što sa učenicima dosta razgovaraju, kako kroz nastavu tako i kroz časove odjeljenske zajednice.
Snežana Kršikapa naglašava da je razgovor sa djecom veoma bitan, pričati o svemu onome što se može javiti kao problem i zajedno tražiti rješenje tog problema.