Programska šema

7:30 Najava programa
7:35-10:00 Dobro jutro, Boko (sa Malim oglasima u 8:30 i Info flešom u 9:30)
10:00 Vijesti
10:15 „Vrtirepka“
11:00 Vijesti
11:30 Info fleš
12:00 Vijesti
12:05 „Minuti za klasiku“
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:05 “MMN-Marketing, muzika, nagrade”
14:00 Vijesti
14:05 «Muzika raspoloženja»
15:00 Dnevnik Radio Tivta
15:30 Novosti dana
16:20 Mali oglasi III put
17:00 «Sport u Boki»-Radio Herceg Novi i Radio Tivat
18:00 Vijesti
18:05 Mali oglasi IV put
18:30 Vijesti Radio Tivta
18:45 Mali oglasi V put
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:35-10:00 Dobro jutro, Boko (sa Malim oglasima u 8:30 i Info flešom u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05 „Gvardija s kraja“ emisija o moru
11:00 Vijesti
11:30 Info fleš
12:00 Vijesti
12:05 „Minuti za klasiku“
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:05 «MMN-Marketing, muzika, nagrade»
14:00 Vijesti
14:05 «Muzika raspoloženja»
15:00 Dnevnik Radio Tivta
15:30 Novosti dana
16:10 Mali oglasi III put
17:00 «Mikser» emisija iz kulture
17:50 Mali oglasi IV put
18:00 Vijesti
18:30 Vijesti Radio Tivta
18:45 Mali oglasi V put
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:35-10:00 Dobro jutro, Boko (sa Malim oglasima u 8:30 i Info flešom u 9:30)
10:00 Vijesti
10:15 «Školarac» – emisija o školi i obrazovanju
11,00 Vijesti
11:30 Info fleš
12:00 Vijesti
12:05 „Minuti za klasiku“
12:05 „Kontra stav“ (jednom mjesečno)
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:05 «MMN-Marketing, muzika, nagrade»»
14:00 Vijesti
14:05 «Muzika raspoloženja»
15:00 Dnevnik Radio Tivta
15:30 Novosti dana
16:10 Mali oglasi III put
17:00 «Popodnevni alibi »
17:50 Mali oglasi IV put
18:00 Vijesti
18,30 Vijesti Radio Tivta
18:45 Mali oglasi V put
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:35-10:00 Dobro jutro, Boko (sa Malim oglasima u 8:30 i Info flešom u 9:30)
10:00 Vijesti
10:15  «Cincilinci-zdravo klinci»-emisija za najmlađe
11,00 Vijesti
11:30 Info fleš
12:00 Vijesti
12:05 „Minuti za klasiku“
12:05  „Gradski magazin“ – emisija o gradu i za grad
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:05 «MMN-Marketing, muzika, nagrade»
14:00 Vijesti
14:05 «Muzika raspoloženja»
15:00 Dnevnik Radio Tivta
15:30 Novosti dana
16:10 Mali oglasi III put
17:00 « Eureka» -emisija o svjetskim dostignućima
17:50 Mali oglasi IV put
18:00 Vijesti
18:05 TMT fleš news- muzička emisija
18,30 Vijesti Radio Tivta
18:45 Mali oglasi V put
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:35-10:00 Dobro jutro, Boko (sa Malim oglasima u 8:30 i Info flešom u 9:30)
10:00 Vijesti
11,00 Vijesti
11:05 Na zajedničkom talasu – Radio CG i lokalni servisi (svakog drugog petka)
11:30 Info fleš
11:45 Mali oglasi II put
12:00-14:00 U susret vikendu (šou program)
15:00 Dnevnik Radio Tivta
15:30 Novosti dana
16:10 Mali oglasi III put
17-17:40 „Sav taj džez“
17:45 Mali oglasi IV put
18:00 Vijesti
18:05 TMT –Tivat mjuzik top kontakt programom- repriza u 22h
18:45 Mali oglasi V put
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:35-10:00 Dobro jutro, Boko (sa Malim oglasima u 8:30 i Info flešom u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05 Radio Tivat predstavlja
11:00 Vijesti
11:05 Mali oglasi II put
11:10 „Od bisera grana“ emisija narodne muzike
12:00 Vijesti
12:05 „Minuti za klasiku“
12:10 «Iz ugla mladih » – emisija o mladima i za mlade
13:00 Vijesti
13:45 Mali oglasi III put
14:00 Vijesti
14:05 TMT fleš news– muzička emisija repriza
15:00 Sportski prenosi
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:35-10:00 Dobro jutro, Boko (sa Malim oglasima u 8:30 i Info flešom u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05 „Nedjelja sa vama“
11:00 Vijesti
11:05 Mali oglasi II put
11:15 «Korak naprijed»-emisija za lica sa posebnim potrebama (jednom mjesečno)
„Trag duše“ „Drom ko ilo“ – emisija za RAE populaciju (dva puta mjesečno)
12:00 Vijesti
12:05 „Minuti za klasiku“
12:45 Mali oglasi III put
13:00 Vijesti
13:05-15:00 «Nedjelja sa vama»
13:10 Retrospektiva sedmice
13:45 Mali oglasi III put
15:00 Sportski prenosi
19:00-7:30 Muzički radio