Projekat MonteAqua – O invazivnim i unesenim vrstama

 

Radionica “Invazivne i unesene vrste”, koja će se održati u Institutu za biologiju mora u Kotoru 15. maja sa početkom u 10 sati je jedna od aktivnosti projekta „Centar za zaštitu biodiverziteta mora Boka Akvarijum – MonteAqua“ (orig.eng. „Marine Biodiversity Conservation Center “Boka Aquarium” – MonteAqua“) koje Institut za biologiju mora iz Kotora sprovodi u saradnji sa Centrom za ribarstvo i zaštitu biološke raznovrsnosti kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Projekat je omogućen donacijom Norveškog ministarstva vanjskih poslova, koje zastupa Norveška ambasada u Beogradu. Radionica “Invazivne unesene vrste” temelji se na EU direktivi 1143/2014 o invazivnim unesenim vrstama (Invasive alien species IAS). Invazivne unesene vrste (IAS) su organizmi koji se slučajno ili namjerno unose u prirodnu sredinu gdje se inače ne nalaze, s ozbiljnim negativnim posljedicama za novo okruženje. Oni predstavljaju glavnu prijetnju autohtonim vrstama u Evropi, svake godine nanose štetu vrijednu milijarde eura evropskoj ekonomiji. Budući da invazivne unesene vrste ne poštuju granice, akcija na evropskom nivou je djelotvornija od aktivnosti na nivou država članica. Uredba (EU) 1143/2014 o invazivnim unesenim vrstama stupila je na snagu 1. januara 2015., ispunivši Akciju 16 cilja 5 Strategije EU 2020 za biodiverzitet. Ona predviđa niz mjera koje se sprovode među članicama EU u odnosu na invazivne unesene vrsta uključene u listu invazivnih unesenih vrsta. Ova radionica će doprineti ispunjavanju ciljeva projekta: bliža regionalna saradnja vladinih institucija odgovornih za proces evropskih integracija u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: životna sredina, javnih institucija odgovornih za zaštitu biodiverziteta mora i vodenih ekosistema, jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, nevladinih organizacija i opšte javnosti; uvećanje institucionalnih kapaciteta u oblasti životne sredine; uvećana svijesti o značaju vodenih ekosistema i evropskog integracionog procesa u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa; osnaženi institucionalni kapaciteti za prihvatanje odgovarajuće zakonske regulative i sprovođenje akata za dostizanje pune transpozicije Evropske legislative u oblasti zaštite prirode, ističe se u najavi radionice.