Promocija infrastrukturnih objekata na obali i izletničkih plaža

Na sajmu turizma i ove godine JP Morsko dobro predstavlja crnogorsku obalu, ali sa akcentom na infrastrukturne projekte i plaže kojim ase uglavnom stiže putem mora. Jedan od tih bitnih infrastrukturnih objekata kada je tivatska opština u pitanju je otvaranje ovog ljeta marine u kompleksu Luštica Bay, kazao je direktor preduzeća, Predrag Jelušić.

S obzirom da su i dalje plaže osnovni motiv dolaska gostiju Morsko dobro se  potrudilo da da dodatni doprinos u tom smislu. „Mislim da smo nakon prošlogodišnjeg  napora da podstaknemo razvoj aktivnog turizma na plažama i kroz nekoliko ugovora uspjeli da dobijemo nekoliko novih kupališta sa akcentom na aktivni turizam, prvenstveno u Boki Kotorskoj.

Na ovogodišnjem sajmu  namjera je da se skrene pažnja na objekte obalne infrstrukture. Nakon Porto Montenegra, ovog ljeta je planirano otvaranje marine u kompleksu „Luštica Bay,  a u oktobru se najavljuje završetak marine u kompleksu Porto Novi  na području hercegnovske opštine tako da će ti  objekti dodatno profilisati Crnu Goru kao prestižnu  destinaciju u nautičkom turizmu.

„Mi smo u kratkom periodu pokušali da i ostala pristaništa i privezišta učinimo dodatno atraktivnijim i da uvedemo malo više reda u tom dijelu kako bi se nautičari u Crnoj Gori osjećali sigurnije, da bi imali širu sliku gdje mogu da dođu sa svojim plovilom, gdje mogu da koriste određenu vrstu usluge i za koje cijene. Mislim da se to uklapa u temu koju pokušavamo da razvijamo, a to su te izletničke plaže“, objasnio je direktor Morskog dobra.

To se odnosi na pleže koje koje su dostupne samo s mora, uglavnom se do njih stiže ploviliom i upravo su atraktivne za klijentelu koja u CG stiže svojim ili čarter brodom. Cilj je njihova afirmacija, a Boka Kotorska u tom smislu ima šta da ponudi, ako je u deficitu sa pješčanim plažama u tom smislu ima raznovrsnu ponudu koju dodatno treba afirmisati, istakao je Jelušić

U Crnu Goru, prema podacima Uprave pomorske sigurnosti, tokom ljeta dođe oko 5-6 hiljada plovila od kojih  najveći broj u Boku Kotorsku, a samo u Tivatskom zalivu procjena je da ih bude preko hiljadu. Namjera je da se tim gostima omogući što veći broj izletničkih, odnosno porodičnih ili romantičnih plaža i u tom smislu Morsko dobro daje svoj doprinos.

Jelušić je uvjeren da će Strategija koja bi trebalo da se usvoji u narednih mjesec- dva dati odgovore na pitanja koja su ih opterećivala u prethodnom periodu oko javnih plaža,  broja mobilijara, zuzetosti…“Tako da ćemo kroz uvođenje standardizacije , romantičnih, porodičnih, grdskih, ….. plaža uraditi bolju segmentizaciju upravo prema zahtjevu turističke tražnje“, obrazložio je Jelušić.

Uz to, veoma je bitno to što je resorno ministarstvo pokrenulo izradu Pravilnika o izgledu i tipizaciji privremenih lokacija, ne samo u zoni morskog dobra nego i u zonama koje pokrivaju lokalne uprave i nacionalni parkovi tako da će se uvesti više reda bar u dijelu izgleda i standarda tih  objekata u pružanju određene usluge tokom sezone, istakao je direktor Morskog dobra.