Promocija programa „Ekološka sertifikacija“

U multimedijalnoj sali opštine Tivat, u petak 11. maja, sa početkom u 14.00 časova, biće organizovana promocija Programa za ekološku sertifikaciju i potpisivanje memoranduma o saradnji između Turističke organizacije Tivat, Kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i tivatskih hotela “Helada”, “Magnolija”, “Palma” i “Astoria”. Memorandumi definišu aktivnosti na uvođenju sertifikata održivosti u navedenim hotelima do kraja 2018. godine.

Na događaju će govoriti predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević,direktorica Turističke organizacije Tivat Gabrijela Glavočić i stalna predstavnica UNDP/stalna koordinatorka UN sistema u Crnoj Gori Fiona Mekluni.