Promocija Programa prekogranicne saradnje BIH -Crna Gora

Kancelarija za evropske integracije Vlade Crne Gore i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, u ulozi operativnih struktura za sprovođenje IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, u saradnji sa Opštinom Tivat, organizuju sutra u Tivtu aktivnosti na promociji programa.Cilj promotivnih aktivnosti je širenje informacija o mogućnostima koje pruža Program, do sad ostvarenim rezultatima i planovima za naredni period, a istovremeno i animiranje potencijalnih aplikanata iz programskog područja za aktivnije učešće u Programu.

Pozdravne riječi će uputiti Petar Vujović, v.d. sekretara Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, Opština Tivat; Miodrag Račeta, načelnik Odsjeka za evropsku teritorijalnu saradnju, Kancelarija za evropske integracije Vlade Crne Gore i Nada Bojanić, šefica Službe za programe teritorijalne saradnje, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Projekat će prezentovati Goran Đurović – Zajednički tehnički sekretarijat Programa , a nakon diskusije biće prikazan i kratki filmovi o prekograničnoj saradnji (primjeri dobre prakse iz prethodne faze).