Promocija vojnog poziva

Danas je na gradskoj rivi Pine Ministarstvo odbrane Crne Gore, organizovalo promociju vojnog poziva „Budi dio nas“. Vojska je postavila pultove sa opremom, naoružanjem i parkirala vojna vozila koja koristi svakodnevno ali i u specijalnim prilikama. Srednjoškolci su informisani o vojnom pozivu, stipendiranju na fakultetima u Crnoj Gori, promovisanju jednakih mogućnosti za žene i muškarce, ljetnjem vojnom kampu te mogućnosti da apliciraju za inostrane vojne akademije. Prezentaciju je posjetio i predsjednik Opštine Tivat Siniša Kusovac a domaćin mu je bio potpukovnik Perica Bojičić iz direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane:

Moramo voditi računa o svojoj budućnosti tako das u nam interesantne sve uzrasne grupe. U našim kampanjama kolege obilaze vrtiće, predstavljaju vojni poziv, takođe djeci u osnovnim školama omogućavamo da dođu u jedinice vojske, upoznaju se sa naoružanjem, opremom, zadacima, a kroz srednjoškolsku populaciju želimo da im najneposrednije približimo, omogućimo da sagledaju vojnički život organizacijom ljetnih kampova za mlade, boravkom dan ili dva u jedinicama vojske i na taj način da ih pripremimo za njihovu možda životnu odluku da budu profesionalni vojnici”.

Kampanje su dale rezultat jer se sve više mladih prijavljuje za vojni poziv. Sutra će biti objavljen javni oglas za školovanje na vojnim akademijama u Sjevernoj Makedoniji, Hrvatskoj i Turskoj. Vojska stipendira školovanje za one dužnosti za koje se ne isplati upućivanje kadeta u inostranstvo. Već je sklopljen ugovor sa sa sedam stipendista a sutra izlazi oglas za još osam – tri doktora, tri inžinjera elektro smjera, jednog inžinjera vazdušnog saobraćaja i jednog inžinjera zaštite na radu. Ministarstvo je prihvatilo koncept rodne ravnopravnosti kao strateško opredjeljenje pa je i promovisan poziv jednakih mogućnosti žena i muškaraca u vojsci. Poručnica Marija Mićković, zamjenica komandira u inženjerskoj četi, pješadijskom bataljonu u Danilovgradu kaže:

Žene moraju same da stvaraju bolju sliku o sebi i o tome šta treba da urade i bolju sliku o svim ženama u vojsci, ne samo da budu jedinka nego da učestvuju u svim aktivnostima i svemu tome šta radi vojska. To je jedini način da se izborimo da budemo na istom mjestu na ljestvici kao muškarci. Za jedno sposobno žensko čeljade, to je definitivno nešto sa čim može lako da se bavi i da pored toga ima privatan život i stigne sve”.

Od obnove nezavisnosti 74 oficira i oficirke su završili inostrane vojne akademije i raspoređeni su u jedinice vojske Crne Gore. Trenutno, na obrazovanju u 6 država je 38 kadeta i kadetkinja.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.