Prošle godine 34 aktivnosti Zelenog tima

U toku 2017. godini opštinski Zeleni tim sproveo je ukupno 34 aktivnosti i to je rekord od osnivanja 2011. godine, što u prosjeku znači da je na savkih 10-11 dana sprovedena jedna aktivnost, kazala je sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikanost, Tatjana Jelić.

Među sprovedenim aktivnostima najviše dešavanja vezano je za infrastrukturne projekte, humanitarne akcije, kao i obilježavanje ekoloških datuma u koje je bio uključen značajan broj pretškolske djece, učenika osnovnih i srednje škole iz Tivta, počev od vrtića Bambi, osnovnih škola Drago Milović i Branko Brinić i SMŠ „Mladost“, kazala je Tatjana Jelić ističući da je cilj ukljičivanje đaka u zaštitu životne sredine, kao i ostalih kategorija stanovnika.

„Edukacija je jedna od naših obaveza ustanovljena Lokalnim planovima zaštite životne sredine usvojenim 2011. godine, kao i planom koji je usvojen prošle gdoine. Iz prvog plana je  i nastao Zeleni tim  koji ima obavezu i funkciju da se bavi, prije svega edukacijom mladih“, objasnila je sekretarka.

Među najznačajnijim aktivnostima koje su realizovane prošle godine, Jelić izdvaja evropsku nedelju mobilnosti koja je realizovana u spetembru i koja je bila veoma maštovita. U te aktivnosti su se, osim đaka, uključili i brojni građani i bili partneri u toj priči. Te aktivnosti su prepoznali i van granica Crne Gore pa je Opština Tivat  ušla u reguionalnu mrežu CIVITAS, koja se bavi održivim urbanim razvojem.

Svrha mreže je da širi znanja i iskustva na području energetske efikasnosti i gradskog saobraćaja u cilju povoljnije okoline i klime za njihove korisnike.

„U tom pravcu  smo već ostvarili pozitivan rezultat i van granica Crne Gore  i nadam se da to neće biti i jedino. Prošle godine smo bili učesnici na regionalnoj konferenciji  u Beogradu gdje smo dobili priliku da podjelimo naša iskustva i  funkcionisanja Zelenog tima kad je u pitanju saradnja lokalne uprave sa građanima. Tivat je prepoznat kao jedinstven primjer“, navela je Jelić istakavši da Opština sarađuje sa nevladinim sektorom.

Međutim, ona je mišljenja da bi bilo mnogo bolje kada bi u Tivtu bilo više nevladinih organizacija koje bi se izvorno bavile zaštitom životne sredine. Uloga nevladinog sektora je i da kritikuje i podstiče na bolji rad, ali i saradnju.

Plan aktivnosti Zelenog tima za ovu godinu okvirno je urađen, a prva aktivnost je realizovana 2.februara obilježavanjem Svjetskog dana vlažnih staništa.