Protiv korupcije se mora sistemski boriti

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koji se obilježava 9.decembra, danas je u Opštini održan sasatanak sa predstavnicima organa lokalne samouprave, javnih službi, savjetima i pravnim licima čiji je osnivač Opština. Sastanak je organizovao opštinski Tim za izradu Akcionog plana za borbu protiv koruopcije 2017-2018.

Borba protiv korupcije je društveni proces, koji zavisi od mnogih faktora i važno ga je započeti, a u Opštini su ga započeli upravo izradom Akcionog plana, istaknuto je na skupu.

Cilj skupa bio je da se predstave ključni rezultati i preporuke za dalje unapređenje raspoloživih mehanizama za prevenciju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, ali i prilika da se u interaktivnoj kominikaciji dođe do predloga rješenja koja će doprinjeti efikasnijoj borbi protiv oblika korupcije na lokalnom nivou.

Menadžerka integriteta, Jela Mrdak je kazala da se često čuje da je korupcija način života i da je samo sistemskim načinom moguće suzbiti korupciju i osnažiti institucije. Jedna od ciljeva je unapređenje integriteta, odgovornosti, kao i dobro upravljanje javnim poslovima i javnom imovinom. „Mi jedino možemo da stvaramo sisteme koji onemogućavaju korupciju i da se zato borimo u lokalnoj samoupravi i to je jedini način na koji možemo nešto postići. Neophodno je i da promovišemo integritet i možda malo više govorimo o integritetu jer njegovom izgradnjom upravo stvaramo nepovoljan ambijent za korupciju. Na taj ančin se podiže svijest o slabim tačkma i ranjivosti koruptivne pojave u cilju sprečavanja i upozorenja na korupciju. To su aktivnosti koje smo postavili u lokalnim ntikorupcijskim dokumentima koje ćemo u narednom periodu unapređivati“, istakla je Mrdak.

Opštinski Akcioni plan sadrži sedam strateških ciljeva, a prvi je ustanovljenje okvira za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, a onda slijedi povećan stepen odgovornosti profesionalizma rada lokalne samouprvae, poboljšana transparentnost u procesu planiranja i donošenja akata i njihovog sprovođenja, pojačana unutrađnja i spoljašnja kontrola rada lokalne samouprave, jačanje integriteta jedinice lokalne samouprave i primjena etičkih standarda u lokalnoj samouopravi, povećana tranparenstnost u oblasti rasopolaganja imobvinonm i upravljanja prostorom i na kraju monitoring i praćenje lokalnog akcionog plana, navela je predstavljajući Plan sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i članica Tima, Tatjana Jelić ističući da je Planom predviđena 51 aktivnost od kojih je do sada realizovano već 26.  Namjera je da se on u potpunosti realizuje iako postoje komplikovanije oblasti za realizaciju kao što je imovina. „Jedna od glavnih aktivnosti kod cilja povećana transparentnost u oblasti raspolaganja imovinom je evidentiranje opštinske imovine i to nije ni malo jednostavno. To je jedan vrlo zahtjevan i kontinuiran proces koji traži čvrstu i razvijenu kadrovsku strukturu da može da se proprati cijeli proces“, kazala je Jelić istakavši da bi bilo suvišno očekivati da će Tim do važenja planskog perioda zadovoljiti taj cilj u potpunosti.

Naglašeno je da  Opština ima kontinuitet kada je u pitanju transparentnost rada i učešća građana kroz okrugle stolove, javne rasprave, institut slobodne stolice, angažovanje građana u okviru NVO sektora, primjenu „Sistema 48“.

O građanskoj povelji koja je sastavni dio aktivnosti Plana govorio je član Tima, Đorđe Trajčevski istakavši da će njeno usvajanje doprinjeti očuvanju i poboljšanju kvaliteta lokalne samouprave kao javnog servisa građana. Trajčevski je istakao uticaj povelje na povećanje kvaliteta javnih usluga i sprečavanje razvoja korupcije.

S tim se nije složio predsjednik Savjeta za razvoj lokalne samouprave, Radoš Gospić ističući da povelja neće uticati na svijest i da je u enciklopedijama i leksikonima rečeno da je to ukaz. On je zapitao ko će taj dokument potpisati. Istakavši da se po pitanju antikorupcije vrlo malo uradilo i da se ide linijom nezamjeranja, Gospić je kazao da korupcija u Crnoj Gori cvjeta. „Mnogi znaju za korupciju, ali neće da je prijave“, istakao je on.

Ističući da treba insistirati na iskorjenjivanju, a ne na smanjenju korupcije, direktor Radio Tivta, Dragan Popadić je kazao da je i partijsko zapošljavanje. „Za posao ili određene usluge traži se članostvo u ovoj ili onoj partiji. Treba se malo kompleksnije gledati u borbi protiv korupcije da ne bude samo teoretski odrađeno nego i u praksi“.

Nakon sastanka prisutnima je podjeljen  promo materijal za prevenciju korupcije u javnim nabavkama, za zaštitu zviždača i prijavljivanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na korupciju, te materijal koji objašnjava šta je lobiranje i kako prijaviti korupciju.