Psihološka podrška u borbi protiv kancera

U zdravstveni sistem Crne Gore treba uvesti psihologa i psihoterapiju kao ravnopravnu disciplinu sa ostalima, razdvojiti psihoonkologiju kao posebnu disciplinu i adekvatno voditi registar oboljelih od raka, inicijative su kotorske NVO Anima.  Istraživanje koje je sprovela  upravo je pokazalo da oko 70 odsto žena u našoj zemlji smatra da im je psihološka pomoć potrebna u borbi protiv malignih bolesti.
Ovo istraživanje o potrebama pacijentkinja je Centar za žensko i mirovno obrazovanje sproveo za pilot-projekat „Nisi sama-psihološka podrška ženama bolesnim od malignih bolesti reproduktivnih organa” a rezultati su predati Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Odboru za zdravstvo i Fondu za zdravstveno osiguranje. Psihološkinja Anime,Ivana Mihović objašnjava pojam psihoonkologije:

„To je u svijetu jedana samostalna naučna disciplina, bavi se istraživačkim radom i radi sa ljudima bolesnim od karcinoma a opšte je prisutna u svim institucijama, bolnicama i domovima zdravlja . Počela je da se razvija 70-ih godina prošlog vijeka najprije u SAD pa potom i u cijeloj Evropi. Psihoonkolgija se bavi proučavanjem psihičkog doživljaja kancera, od trenutka kada se pacijentu saopšti dijagnoza, pa tokom cijelog procesa liječenja. Cilj je da se oboljeli psihički osnaži i da mu se pomogne u borbi sa teškom bolešću a u proces su takodje uključene i porodice i prijatelji koji su u blizini pacijenta.“
U Crnoj Gori od 2011. postoji Nacionalni program za kontrolu raka, sa svim Zakonom propisanim aktivnostima, ali se mali broj njih sprovodi. Treba uskladiti zakonsku regulative sa evropskim direktivama u toj oblasti, promijeniti proceduru u procesu liječenja ljudi, obezbijediti neophodne lijekove i Zakon o socijalnoj zaštiti prilagoditi potrebama oboljelih od karcinoma, smatra IvanaMihović.

Psihološkinja Anime, Ljupka Kovačević, podsjeća da patrijarhalni društveni kontekst od žena očekuje da trpi i pati, da bude žrtva porodice i da nikada ne bude slaba: “ Bolest se tabuizira, o njoj se ćuti, oboljeli isključuju iz zajednice i sa sažaljenjem diskredituju, pa pacijentkinje postaju nesigurne i imaju osjećaj krivice. Psihoonkologija bi trebala da ih ojača i podstakne da se bore sa problemom kao i da traže svoja prava koja im, kao pacijentkinjama, pripadaju.“

U okviru projekta „Nisi sama“ a kao psihološka podrška ženama oboljelim od karcinoma, Anima priredjuje sjutra u 18 sati u muzičkoj sali Centra za Kulturu „Nikola Đurković“ projekciju filma „Čuvar moje sestre“, nakon čega će uslijediti diskusija sa psihološkinjama ove NVO.