Radionica o ljudskim pravima starih osoba

Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat je juče, u saradnji sa NVO Udruženje žena Tivta, održala radionicu na temu ljudskih prava starijih osoba. Radionici je prisustvovalo 20-ak polaznika a održana je u Donjoj Lastvi u prostorijama NVO Udruženje žena. U toku zajedničkog druženja bilo je riječi o pitanju položaja starijih u Crnoj Gori, kao i o podizanju svijesti i informisanju o garantovanim ljudskim pravima koja se tiču starijih .
Radionica je organizovana u sklopu programa projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“ Projekat je finansiran iz fondova EU, uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. U protekle tri godine proejkat se realizovao u 5 zemalja regiona i to: Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Crnoj Gori. Crveni krst Crne Gore je u protekle 3 godine je organizovano niz aktivnosti na ovom polju u vidu konferencija, radionica, studijskih seminara, treninga, posjete. Organizovana radionica je poslužila kao uvertira za sve planirane aktivnosti koje ove dvije organizacije imaju u planu za 2019 godinu .

Uz tradicionalno toplu dobrodošlicu i veselu atmosferu NVO Udruženje žena je priredilo i prigodno čašćenje za sve prisutne.