Radionice za Djački parlament

U okviru projekta ,,360 stepeni-Pun krug za ljudska prava“ koji u Crnoj Gori sprovodi Centar za građansko obrazovanje, a podržava Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori, predstavnici Forum teatra iz Podgorice su protekle sedmice u SMŠ ,,Mladost“ za članove Učeničkog parlamenta realizovali jednočasovnu radionicu ,,Mladi i recepcija raznih oblika diskriminacije“. Sa učenicima su radili medijatori iz partnerskih organizacija ATAK i JUVENTAS a kroz ovu radionicu učenici su mogli bolje da se upoznaju sa oblicima diskriminacije i sagledaju ih iz drugog ugla.
Takodje, Učenički parlament ove škole je u saradnji sa NVO ,,Pravi put“ realizovao i radionicu na temu “kako napisati projekat“. Učenici su od predsjednika ove NVO, Đorđa Trajčevskog, mogli čuti dosta korisnih informacija i savjeta o tome kako napisati i realizovati dobar projekat.