Radovi za potrebe Mamule i na Mirištima i Arzi

Pripremni radovi na tvrđavi Mamula biće završeni do marta, a uz njih će istovremeno biti napravljena uzorna soba kao prezentacija kapaciteta budućeg hotela. To se, pišu Dnevne novne, navodi u godišnjem izvještaju o realizaciji ugovora o dugoročnom zakupu ovog lokaliteta u hercegnovskoj opštini.
Građevinski radovi na lokaciji počeće nakon kraja marta, a Orascom Hotels Management Mamula Montenegro dao je informaciju da će biti uloženo četiri miliona eura.
U ovoj godini planirani su adaptacija i proširenje pristaništa u uvali Mirišta, uz planirana ulaganja od 160.000 eura. Radiće se i na obezbjeđenju napajanja i potrebnim priključcima za električnu energiju na rtu Arza, u što će biti uloženo još pola miliona eura.
Prošle godine na Lastavici su nastavljeni pripremni radovi za turistički kompleks, preciznije hotel-muzej “Mamula” sa pet zvjezdica, koji je dobio status objekta od opšteg interesa.
Zakupac je u 2018 uplatio godišnju zakupninu od 47.772 eura. Od početka aktivnosti na projektu, utrošeno je 2,1 milion eura, mahom za izradu projektne dokumentacije, nabavku opreme, pripremne radove, plate zaposlenima i angažovanje konsultanata.
Kompanija Orascom Development Holding sa sjedištem u Švajcarskoj, potpisala je u februaru 2015. godine sa Vladom ugovor o 49-godišnjem zakupu 31.848 kvadratnih metara sa isključivim pravom korištenja morskog dobra koje mu pripada.
Kako se navodi u izvještaju, projekat kojim upravlja kompanija Orascom Hotels Management Mamula Montenegro treba u prvih deset godina Vladi da donese 7,5 miliona eura različitih prihoda, ne računajući zakupninu.