Radulović: Tivat treba da bude primjer drugim opštinama

U sklopu aktivnosti na obilježavanju Dana energetske efikasnosti danas je u multimedijalnoj sali Opštine Tivat održana konferencija o energetskoj efikasnosti. Konferenciju je otvorila predsjednica opštine Tivat, Snežana Matijević, a o aktivnostima na unapređenju tog segmenta od strane Ministarstva ekonomije govorio je generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost, Marko Radulović.

Obilježevanjem Dana energestke efikasnosti godinama unazad je rezultat orjentisanosti Opštine ka održivom razvoju, primjeni pozitivnih ekoloških praksi, primjeni osnovnih postulata energetske efikasnosti, kazala je predsjednica Opštine Snežana Matijević istakavši da će i u narednom periodu raditi na promociji energetske efikasnosti i uopšte zaštiti životne sredine.

„Ovakve prakse uštedjeće novac, smanjiće potrošnju ograničenih prirodnih resursa, donijeće bolje uslove života. Zato je nužno pronaći pravi modalitet, kako da sebi prilagodimo brojna dobra iskustva savremenog svijeta“, kazala je predsjednica opštine“, kazala je Matijevič i poručila da je energetski efikasno djelovanje naša budućnost i svakako nužnost. Opština će na lokalnom nivou usmjeriti svoje snage u sprovođenje aktivnosti i mjera u skladu sa principima zaštite životne sedine i energetske efikasnosti, najavila je Matijević.

Opština Tivat je pokazala ozbiljnost po pitanju ispunjavanja obaveza propisanih zakonom o efikasnom korišćenju energije i treba da bude primjer drugim opštinama u Crnoj Gori kada je u pitanju realizacija aktivnosti energetske efikasnosti kako lokalna samouprava u okviru svojih nadležnosti može da preuzme inicijativu na dobrobit građana, ali i društva u cjelini, kazao je Radulović i podsjetio da je resorno ministarstvo donijelo podzakonske akte i propise, koji će postepeno eliminisati određene tehnologije sa tržišta i da kontinuirano učestvuje u javnoj kampanji za promovisanje energetske efikasnosti u cilju dodatnog unapređenja svijesti građana.

„Resorno ministarstvo promoviše i upotrebu obnovljivih izvora i omogućava građanima Crne Gore da jeftinije, jednostavnije i lakše nabave i koriste moderne i efikasne tehnologije“, istakoa je direktor Direktorata za energetsku efikasnost.

Na konferenciji su govorili, projekt menadžerka njemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ , Jasna Sekulović i Ive Surić koordinator projekta „IREne“ na koji se sprovodi u okviru IPA programa u prekogranične saradnje Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina.

U okviru tog projekta Opština će zamjeniti oko 400- 450 sijalica javne rasvjete u širem centru grada i ugraditi solarne panele na objektu sporstke dvorane „Župa“ za grijanje sanitarne vode.

Ističući ostavrene rezultate sa aspekta energetske efikasnosti, Sekulović je naglasila da je Opština Tivat osnivanjem Sekretarijata za zaštititu životne sredine i energetsku efikasnost jedinstven primjer u regionu, odnosno Zapadnom Balkanu.

O održivom vodenom linijskom saobraćaju kroz Boku Kotorsku na solarni pogon govorio je menadžer Opštine, Marko Petričević koji je kazao da se radi strateškom planu koji ima za cilj stvaranje održivog saobraćajnog sistema.

„Sa realizacijom tog projekta podiže se atraktivnost saobraćaja i transporta putnika kroz Boku Kotorsku, smanjuje emisija ugljen dioksida, Takođe, skraćuje se vrijeme putovanja kroz Zaliv i ostvaruje ušteda novca. Brodovi će se kretati 15 čvorova na sat. Od Herceg Novog do Tivta biće potrebnmo 35 minuta, do Risna 40 minuta što je značajno skraćenje. Pilot projekat, odnosno njegov dio je planiaran za ovu godinu, a u potpunosti bi trebao da zaživi 2019.godine“, najavio je Petričćević.

Moderator skupa bila je sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine, Tatjana Jelić koja je govorila o ostvarenim uštedama do sada, kao i projekata iz tog segmenta.

„Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku egfikasnost u ovoj godini planira i uspostavljanje kreditne linije prema građanima, koji imaju namjeru da poboljšaju energetsku efikasnost kuća i stanova. Budžetom je u u tu svrhu predviđeno 10 hiljada eura“, najavila je Jelić i navela da je u toku je priprema tenderske dokumentacije.

Zahjvaljujući realizaciji brojnih aktivnosti iz segmenta energetske efikanosti Opština Tivat je postala i članica  regionalne mreže CIVITAS, a u konkurenciji gradova do 50 hiljada stanovnika Tivat jer nominovan za dobitnika nagrade evropske nedelje mobilnosti.