rampa za lica sa poisenbim potrebama

Rampe u moru za lica sa posebnim potrebama

U saradnji sa Udruženjima paraplegičara iz Budve i Kotora, a u cilju unapređenja turističke ponude na crnogorskom primorju i obezbjeđivanja što boljih uslova za pristup obali svim građanima i turistima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom privodi kraju radove na montaži i postavljanju silaznih rampi u more i platoa za sunčanje za lica sa posebnim potrebama.

Na plažama u Igalu, na Ponti Seljanovo u Tivtu, Žutoj plaži u Kotoru, kupalištu Sen Trope na Slovenskoj plaži u Budvi, kupalištu Arena u Bečićima, plaži Auto-kampa u Buljarici, na plaži Topolice u Baru i na Maloj plaži u Ulcinju predviđeno je da se postave drvene montažno-demontažne konstrukcije za lica sa posebnim potrebama.

Zaključno sa današnjim danom, četiri plaže i to u Igalu, u Tivtu, u Budvi i Kotoru biće u potpunosti osposobljene za korišćenje od strane invalidnih lica. Do kraja sledeće nedjelje biće završeno postavljanje i konstrukcija rampi i platoa u Bečićima, Baru, Ulcinju i Buljarici.

Investitor ovog projekta je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a izvođač radova je „Refena“ d.o.o. Iz Podgorice. Vrijednost investicije je 46.730 eura. Konstrukcije podrazumijevaju rampu za prilaz moru i plato za sunčanje, a izrađuju se od drveta sa ogradama od aluminijuma. Površina silazne rampe i platoa za sunčanje izrađena je od sibirskog ariša koji je obrađen tako da ima protivkliznu površinu, što ga čini pogodnim za ovaj tip konstrukcije. Sve rampe i platoi projektovani su shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Zakupci kupališta na kojima su postavljene rampe i platoi obavezali su se da ih ne smiju oštetiti, kao i da moraju čistiti i održavati konstrukcije. Takođe, ne smiju dozvoljavati pristup rampama i platoima licima koja nisu sa posebnim potrebama i ne smiju naplaćivati korišćenje rampi licima sa posebnim potrebama – saopšteno je iz JP“Morsko dobro“